Cookies

Sekretesspolicy / Cookies

Denna sida använder cookies som används för att samla in data om hur du använder vår webbplats. 
Ingen personligt känslig data lagras, och den insamlade informationen används endast som en del av vårt mål att
optimera vår webbplats så bra som möjligt för dig.Skydd av information

Skydd av personuppgifter kan vara ett bekymmer för många som handlar online, men när du beställer en vara 
elektroniskt i 3-nordics webbshop får 3-nordic den information du själv har lämnat (namn, adress, telefonnummer
och e-postadress). etc. samt vilka varor du vill ha levererat).

Informationen används endast för att fullgöra den beställning du har lagt. Endast 3-nordic har tillgång till 
denna information

Informationen från beställningarna vidarebefordras eller säljs inte. Vi skickar inte oönskade e-postmeddelanden 
baserat på denna information. Önskar du få 3-nordics nyhetsbrev sker registrering endast där det tydligt framgår 
av hemsidan att du kan anmäla dig till nyhetsbrevet.

Personuppgiftspolicy
Dina inmatade personuppgifter förvaras säkert i ett slutet nätverk – ej krypterat – och i högst 5 år enligt 
bokföringslagen. Dina personuppgifter överförs inte i krypterat läge. Som registrerad användare har du alltid 
möjlighet till åtkomst, och du kan invända mot en registrering enligt reglerna i personuppgiftslagen.

Ansvarig för den totala datamängden: 3-nordic Webshopen använder loggstatistik för att mäta intäktssiffror och 
ekonomi i vid mening, men inga personuppgifter används.